aktuality

Nově vybavené komunitní prostory fary CČSH v Prachaticích

Náboženská obec Církve československé husitské v Prachaticích získala prostřednictvím Místní akční skupiny Šumavsko dotaci na vybavení společenských prostor fary ve výši 200.200,- Kč v rámci Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu.

Vzhledem k přidělené dotaci jsme tak přeměnili prostory modlitebny na multifunkční komunitní prostor, který bude ještě o něco lépe sloužit pro různé aktivity jak náboženské obce, tak i rodinného centra Naomi – střediska Husitské diakonie, které tyto prostory také užívá. Kostelní lavice byly vyměněny za krásné dřevěné židle, aby se prostor mohl snadno přeměnit a sloužit nejen jako přednáškový sál, ale také se zde mohly odehrávat např.
workshopy nebo koncerty. Došlo také k zakoupení 5 skládacích stolů, flipchartu, dataprojektoru a projekčního plátna pro vzdělávání, ale i třeba k promítání dokumentů apod. Komunitní prostor je dále vybaven novou kuchyňskou linkou se spotřebiči, čímž se rozšířila možnost dalších aktivit i o gastronomické semináře apod. Jsme rádi, že nové vybavení získal také venkovní prostor fary - přilehlá Komunitní zahrada Getsemany. Na té přibylo 30
zahradních křesel a dva stolky. Věříme tak, že v následujících letech proběhne více akcí i na farní zahradě.

Tímto děkujeme Místní akční skupině Šumavsko, že jsme v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje mohli vybavit faru tak, aby mohla zase o něco lépe a důstojněji sloužit lidem nejen z Prachaticka. Děkujeme především za podporu finanční, ale i při administraci dotace. Vážíme si této spolupráce a doufáme, že to na husitské faře bude žít ještě o něco více společenským životem. Pokud vás prostor fary zaujal, máte chuť se v něm seberealizovat prostřednictvím vlastních akcí, neváhejte nás kontaktovat a budeme společně hledat cesty, jak můžeme spolupracovat. Jsme otevření nejen vzdělávacím a společenským, ale i kulturním akcím. Těšíme se na vaše záměry.