nedělní náboženství pro děti od 13:30 

nedělni bohoslužby od 15:00

čtvrtek biblické hodiny s bohoslužbou u stolu za nemocné 

od 16:00 ženské skupiny v průběhu týdne je seskupení žen, kteří nesou tíhu současné doby, hledají prostor pro sdílení svých životních radostí a strastí.komunitní zahrada 

Getsemanská zahrada pondělí, středa, od 10:00 do 18:00 a patek od 10:00 do 21:00 (více zde)

Zveme vás také na křesťanský víkend v rychtě na Krásensku. Modlitby, program pro děti a rodiče, procházka, společný zábavní workshop, večerní loutkové divadélko, vystoupení kouzelníka a společná nedělní bohoslužba, viz plakát níže.

Naomi – středisko Husitské diakonie

Od roku 2022 u nás naleznete také organizaci Naomi, které se věnuje rodinám a dětem. Více

informací na https://naomi-husitskadiakonie.cz/

Současný program:

Úterý dětská skupina světýlka od 9:30 do 12:30

jednou měsíčně Návrat k sobe - sebe rozvojový podvečer pro ženy

čtvrtek cvičení Zhineng Qi Gong čínské léčebné cvičení od 18:00