Daří se nám zachránit společenství církve v Prachaticích.  Děkujeme!

KDO JSME

USKUTEČŇUJEME NAŠÍ VIZI

SPOLEČENSTVÍ  CÍRKVE

Jsme součástí jediné církve, která náleží Ježíši Kristu. V rámci denominací patříme k Církvi československé husitské, která je třetí největší církví v České republice. Tato církev se dělí na jednotlivé diecéze a my spadáme pod Plzeňskou diecézi v jejímž čele stojí biskup Lukáš Bujna.

BOHOSLUŽBA A SVÁTOSTI

Kromě páté neděle v měsíci slavíme bohoslužbu od 15. hodin s udělováním svátosti Večeří Páně, čtením Božího slova a požehnáním pro všechny. Modlíme se také za naše nemocné a strádající bratry a sestry. Jste srdečně zváni.

KOMUNITNÍ  ZAHRADA 

XXXXXXXXXXXXXXXDIAKONIE NAOMI

K naší vizi, také potřebujeme naplňovat službu diakonickou, která vychází ze starokřesťanské tradice pomoci lidem v nouzi, lidem handicapovaným, nebo lidem, kteří potřebují nízkoprahovou pomoc.

ODKAZ  NA  WEB  NAOMI

Čas vzpomínek

Všechny vás zveme na vzpomínku na naše drahé, blízké a přátele, při které vzpomeneme na naše zesnulé. Jména zesnulých zasílejte na na náš e-mail:

Odpočinutí věčné dej zemřelým Pane a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji a nám dej, abychom jednoho dne, který určíš stanuli s nimi, objali se a nemuseli se stydět pohlédnout jim do tváře. Opatruj duše všech v tebe doufajících a přiveď je do svého svatého města Jeruzaléma.WHAT NOW?

Support our mission